Lịch chiếu kháng di dân tháng 4/2019

Chúng tôi đã chính thức sát nhập với Công ty Greenhandshake. Các bạn có thể truy cập dữ liệu tại trang Greenhandshake.com. Chúng tôi trân thành xin lỗi vì những sự bất tiện này.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 4/2019 như sau:

Diện visaNgày ưu tiênSo với lịch của tháng trước
F101/12/2011Tăng 5 tuần
F2A01/03/2017Tăng 7 tuần
F2B22/10/2012Tăng 11 tuần
F322/09/2006Tăng 2 tuần
F401/01/2006Tăng 13 tuần

Diện F2B và F4 đều tăng nhanh kể từ bắt đầu năm 2019 đến nay.

Ghi chú:

Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân Mỹ

Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ

Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện tôn giáo luôn luôn có hiệu lực

Nguồn tại: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-april-2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *